The evolutionary effect of phylogenetic neighbourhoods of trees on their resistance to herbivores and climatic stress

Date

2022-01-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Puud metsas kannatavad herbivooria ehk taimtoidulisuse ja kliimast tingitud negatiivsete mõjude all. On teada, et lähisugulastest puuliikidega koos kasvamisel on herbivooria ja kliima mõju eriti suur. Maakeral levib aga palju lähisugulasliikidest koosnevaid metsi - kuidas nii? Käesolevas töö uuritakse, kas lähisugulastest koosnevad metsad soodustavad suuremat herbivooria vastase kaitse teket puudel. Kuna taim kasutab erinevate kaitsete tootmiseks samu ressursse, uuritakse ka, kas herbivooria vastase kaitse teke ei vähenda kliimamuutuste vastase kaitse teket. Seljuhul oleksid lähisugulasliikidest koosnevad metsad kliimamuutuste suhtes haavatavamad. Puud võivad investeerida ka mükoriisasse, mis moodustub seene ja taime juure vahel ning suurendab taime vastupidavust nii herbivooridele kui ka kliimamuutustele. Puud lähisugulasliikidest koosnevates metsades võiksid seega omada rohkem mükoriisat ja mükoriisa võiks suurendada nende metsade vastupidavust herbivooridele ja kliimamuutustele. Käesolev töö näitab, et lähisugulasliikidest koosnev mets suurendab herbivooride vastast kaitset puudel ning seejuures ei vähene kliimamuutuste vastane kaitse. Lisaks selgus, et lähisugulastest koosneva metsa puude suurem kaitsevõime herbivooria ja kliimamuutuste vastu on tingitud mükoriisast. Selgus ka, et taimeperekondades, mis kasvavad lähisugulasliikidest koosnevas metsas, esineb vähem kliimamuutuste poolt tingitud liikide väljasuremist. Käesoleva töö põhjal võime järeldada, et puud suudavad kiiresti arendada välja tugevama herbivooria ja kliimamuutuste vastase kaitse, mis ühtlasi selgitab looduslike lähisugulasliikidest koosnevate metsade olemasolu. Suurem herbivooria ja kliimamuutuste vastane kaitse lähisugulastest koosnevas metsas annab puudele võimaluse tuleviku keskkonnamuutustega toimetulekuks.
Forests are under two ecological threats, herbivory and climatic stress. It has been shown that trees living with similar species suffer increased herbivory and climatic stress. Yet, in nature, many forests are composed of closely related species. In this thesis, I argue that given that tree populations can evolve increased resistance to herbivory and climatic stress. Neighbourhoods composed of closely related species might select for increased resistance to herbivory. This selection for increased resistance against herbivores might have a cost for resistance to climatic stress. In such a case, neighbourhoods composed of closely related species might select against climatic stress resistance. Trees might also increase their investment into mutualists. Mycorrhiza are mutualistic fungi increasing tree resistance to herbivory and climatic stress. Neighbourhoods composed of closely related species might select for increased investment into mycorrhiza, which might lead to increased resistance to herbivory and climatic stress. This thesis shows that living with similar neighbours selects for increased resistance against herbivory without cost for climatic stress resistance. Moreover, living with similar neighbours selects for increased investment into mycorrhiza, which increases the resistance against both herbivory and climatic stress. Finally, tree species living with closely related neighbours have a reduced risk of extinction under environmental change. This thesis adds insights into the mainstream of community ecology by suggesting that tree species can rapidly evolve increased resistance to herbivory and climatic stress, which might explain the existence of forests composed of similar species. In addition, the selection of increased resistance to climatic stress in neighbourhoods composed of closely related species might enable tree-species to cope with future environmental changes.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

trees (botany), phylogenetic relationships, genetic diversity, stress tolerance, adaptation (biol.), herbivores, climatic changes

Citation