Tagasiside tüübi mõju valetamise sagedusele ning selle seos ärevusega

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Valetamiskäitumise seost saadava tagasiside ja ärevusega on seni vähe uuritud, kuigi selle uurimise kaudu on võimalik vastata paljudele praktilistele küsimustele. Viidi läbi eksperiment, mille katseisikud mängisid läbi kahes plokis, mis sisaldasid erinevaid tagasiside tüüpe (karm ja leebe) ning mille vahepeal toimus ärevuse mõõtmine STAI ärevustestiga. Mäng võimaldas katseisikutel (n=40) valetada punktiskoori potentsiaalseks suurendamiseks. Tulemustest selgus, et ei leitud ühtegi statistiliselt olulist erinevust tagasiside tüübi, ärevustaseme ja valetamise sageduse vahel (p>.05). Küll aga leiti, et katseisikute reaktsiooniaeg valetava vastuse sisestamisel oli pikem kui tõese vastuse sisestamisel (p=.003, partial ƞ²=.228). Võib järeldada, et tagasiside ei oma tähtsust valetamise sagedusele.

Description

Keywords

valetamine, tagasiside, ärevustase, reaktsiooniaeg, eksperiment, lying, feedback, anxiety level, response time, experiment

Citation