Spordiehitised ja liikumispaigad Eestis

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Sporditeabe Sihtasutus

Abstract

Käesolevas töös on püütud teha algust spordibaaside andmestiku analüüsiga, eeskätt baaside läbilaskevõimet diferentseeritult aluseks võttes ja elanike sportlikke liikumiseelistusi arvestades. Uurimus peaks andma põhimõttelise vastuse küsimusele - mis liiki sportimispaiku ja kuhu oleks vaja ehitada? On püütud formuleerida kontseptuaalseid seisukohti spordibaaside võrgu edasiarendamiseks ja vastavate prioriteetide määratlemiseks. Lõpptulemusena, antud töö rakendusliku jätkuna, peaks jõudma Eestis spordiehitiste ja sportimispaikade võrgu arendamise strateegilise kontseptsioonini, mis oleks riikliku spordipoliitika osaks ja orientiiriks kohalikele võimuorganitele spordiehituslike otsuste tegemisel. Ühtlasi teeniks korrastatud andmebaas ja ülevaade rajatiste teenindusvõimsustest olulist lüli tagasiside kindlustamiseks spordi korraldamisel, juhtimisotsuste ja spordi vajaduste põhjendamisel.

Description

Uurimistöö aruanne Kultuuriministeeriumile

Keywords

sportimisvõimalused, sportimine, spordiehitised, tervisepoliitika, tervisesport, spordirajatised, sport

Citation

Collections