Escherichia coli ribosoomi valgu bL31 paraloogide tähtsusest stressitingimustel

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ribosoom on suur konserveerunud rRNA-valk kompleks, mis viib läbi translatsiooni. Prokarüootne 70S ribosoom koosneb suurest 50S ja väiksest 30S subühikust, mis interakteeruvad teineteisega 12 ribosoomi silla kaudu. Sillakontaktid võivad olla moodustatud RNA-RNA, valk-RNA ja valk-valk interaktsioonide poolt. Ainukese valk-valk interaktsiooniga B1b alamühikuvahelisse silla komponentiks on ribosomaalsed valgud uS19, uS13, uL5 ja bL31. bl31 on üks kahest ribosomaalse valgu geenist, mis on duplitseerinud ehk omab paralooogi E. coli genoomis. Olenevalt CxxC tsinkisiduva motiivi järjestuse olemasolust geenis nimetatakse paralooge vastavalt bL31A (CxxC+) ja bL31B (CxxC-). bL31A asub ribosoomides valdavalt rakukultuuri kasvu alguses. Eelnevatest töödest on teada, et toitainetevaeses ja oksüdatiivse stressi keskkonnas toimub ribosoomis bL31A paraloogi vahetus bL31B vastu. Antud töös selgitati E. coli L31 r-valgu paraloogide bL31A ja bL31B rolli stressitingimustes. Selleks uuriti ribosoomi valgulist koostist lühiajalises stressitingimustes massispektromeetria abil, kasvufenotüüpi pideva stressi ajal ja translatsiooni täpsust in vivo

Description

Keywords

ribosoom, alamühikutevahelised sillad, paraloogid, oksüdatiivne stress

Citation