Käsitöömeister Virve Valtmann-Valdsoni jälgedes. Hääbepistes teki tikkimine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesolev lõputöö on järg autori 2020. aasta seminaritööle „Käsitöömeister Virve Valtmann-Valdson: looming, käsitöine pärand ja pedagoogiline aspekt“. Seminaritöös uuris ja kirjeldas autor meistrile omaseid töövõtteid rahvariiete tikkimisel, avas ja peegeldas tema isiksust ja hoiakuid ning kajastas tema tööd pedagoogina. Lõputöö eesmärk on uurida seminaritööst välja jäänud osa: kirjeldada käsitöömeister Virve Valtmann-Valdsoni tikkimistehnikat ja nõuandeid villaste lõngadega tikkimisel ning kajastada tema koostööd moekunstnik Aldo Järvsooga. Autor soovis ka ise meistrilt just tema töövõtteid õppida. Praktilise töö käigus valmis hääbepistes tikitud tekk, mille valmimise protsessi ja sealt saadud kogemusi autor töö kirjalikus osas kirjeldab. Kirjalik osa jaguneb kolme peatükki. Esimeses peatükis kirjutab autor meistri soovitustest ja nõuannetest villaste lõngadega tikkimisel ja kajastab tema koostööd moekunstnik Aldo Järvsooga. Teises peatükis keskendub praktilise töö – tikitud vaiba valmimise protsessikirjeldusele. Kolmandasse peatükki koondab arutelu ja järeldused kogu õppeprotsessist. Diplomitöö praktilist ja uurimuslikku osa toetavates lisades on fotod Virve tikitud pidulikest rõivastest ja autori praktilise tööna tikitud tekist.

Description

Keywords

üliõpilastööd, Valtmann-Valdson, Virve, käsitöömeistrid, tikkimine, tekid

Citation