Muukeelne laps Eesti koolis: Jätkuuuring. LÕPPARUANNE

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Aruanne kajastab HTMI tellimusel 2012-2014 läbiviidud projekti, mis uuris muukeelste laste arengut Eesti põhikoolis. See projekt oli omakorda jätkuprojektiks 2009-2011 läbiviidud projektile. Uuringusse kaasati projekti eelnevas faasis osalenud eesti õppekeelega koolid (kokku 10), osalesid kõik 6. klasside õpilased (andmete kogumine 2012 ja 2013). Otsiti vastuseid uurimisküsimustele, mis puudutasid taustategurite mõju õpilase akadeemilisele edasijõudmisele ja sotsiaalsele kohanemisele, võrreldi akadeemilist edasijõudmist, eesti keele oskuse arengut ja emakeele osakuse arengut, erinevate emakeelega õpilaste sotsiaalseid suhteid ja enesehinnangut. Projekti tulemusena leiti nii neile küsimustele detailsed vastused kui ka sõnastati hariduspoliitilsied soovitused.

Description

Keywords

muukeelne haridus

Citation

Collections