Laste isiksuseomaduste muutused: Euroopa IDEFICS longituuduuringu näitel

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks on uurida, kuidas muutuvad laste isiksuseomadused kahe aasta jooksul kahes erinevas vanusegrupis. Lisaeesmärkideks on uurida sugudevahelisi ja linnadevahelisi erinevusi. Töö põhineb üleeuroopalise IDEFICS uuringu andmetel. Kasutasin 1049 lapse andmeid vanusevahemikus 2-9 aastat, kelle vanemad vastasid laste käitumise kohta mõlemal korral. Uuringus kasutati Mervielde ja De Fruyt poolt koostatud Hierarhilist Laste Isiksuseomaduste Küsimustikku (HiPIC). Tulemused näitasid, et laste isiksuseomadustes toimuvad olulised keskmiste muutused kahe aasta jooksul kindlas suunas. Nooremas vanuserühmas meelekindlus ja sotsiaalsus oluliselt kasvasid, emotsionaalne stabiilsus aga langes. Kuigi vanuse kasvades oli märgata trendi isiksuseomaduste suurema stabiilsuse suunas, üldiselt statistiliselt olulisi gruppidevahelisi erinevusi ei ilmnenud: nooremas vanuserühmas oluliselt suuremad muutused toimusid ainult sotsiaalsuses. Tulemused näitasid ka mõningaid sugudevahelisi erinevusi toimunud muutustes. Linnadevahelistes tulemustes ei ilmnenud olulisi erinevusi.

Description

Keywords

Citation