Mesilastel nosematoosi põhjustavate mikrosporiidide Nosema apis ja Nosema ceranae tuvastamiseks disainitud PCR praimerite liigispetsiifilisuse analüüs

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Mesilastes põhjustavad nosematoosi kõrgelt spetsialiseerunud parasiitsed seened - mikrosporiidid Nosema apis ja N. ceranae. Olenevalt nakkustekitajast võib haiguse kulg mööduda sümptomiteta ja päädida laiaulatusliku mesilaskoloonia surmaga. Nakkuse varases staadiumis PCR-põhise meetodiga tuvastamiseks kasutatakse liigispetsiifilisi PCR praimereid, mis on lähedaste liikide eristamisel tundlikud, täpsed, usaldusväärsed. Teaduskirjandusest leiti potentsiaalseid N. apis’e ja N. ceranae spetsiifilisi praimeripaare, mille liigispetsiifilisust kontrolliti programmiga Primer-BLAST. Liigispetsiifiliseks N. apis’e nakkuse tuvastamiseks singleplex PCR meetodil on optimaalne kasutada Mnapis-F, UnivRev ja N. ceranae tuvastamiseks NosCF, NosCR praimeripaari. Töö tulemust saab rakendada diagnostilise analüüstesti, mille eesmärk on nosematoosnakkuse põhjustajate liigipõhine tuvastus, välja töötamiseks.

Description

Keywords

liigispetsiifilised praimerid, spetsiifilisuse kontroll, Nosema apis, Nosema ceranae

Citation