Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Teadusagentuur

Abstract

Suhteliselt pikka aega on käinud arutelu avaliku raha ja avaliku sektori poolt kogutud andmete kasutamisõiguse ja – võimaluste üle. Tavapäraselt püütakse leida vastust, kus ja kelle käes on teadustöö käigus kogutud andmed. ETAg on tellinud hinnangu „Uurimistöö andmete õiguslik staatus Eestis“ (Kahu, 2012). Sellest tööst selgub, et Eestis on vastav valdkond veel reguleerimata. Sama seisukohta jagab ka Vabariigi Valitsuse poolt avaldatud „Avaandmete roheline raamat AARR“. Nende käsitlus on aga oluliselt laiemal spektril ja see hõlmab kogu avaliku sektori poolt toodetud andmete osa (Valitsus, 2013). Küll aga Kahu aruandes antakse selgelt teada, et rahastaja võib seada tingimusi uurimistöö andmete avalikult kättesadavaks tegemisel, kuid seda loomulikult teatud reservatsioonidega, mis tulenevad seadusandlikest aktidest või uurimistöö spetsiifikast.

Description

Keywords

uurimisandmed, isikuandmed, teadustöö, riigisaladus, autoriõigus, teadus, uurimustööd, andmekaitse

Citation

Collections