Isikutesisene ja -vaheline variatiivsus afektiivsete sündmuspotentsiaalide ajalises dünaamikas

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas magistritöös uuriti erinevate stiimulite mõjul tekkivat isikutesisest ning -vahelist variatiivsust afektiivset kogemust peegeldava ERP komponendi LPP ajalises dünaamikas. Selleks uuriti LPP kolme alakomponendi P3, ESW ja LSW amplituudide ja latentside sõltuvust viiest pildikategooriast ning nende seoseid subjektiivsete kogemuste ja frontaalse asümmeetriaga. Stiimulmaterjalina kasutati pilte rahvusvahelisest süsteemist International Affective Picture System (Lang, Bradley & Cuthbert, 2005), mis jagati valentsi- ja aktivatsioonihinnangute alusel viide kategooriasse: erootilised, positiivsed, neutraalsed, negatiivsed ja aversiivsed pildid. Tulemustest selgus, et P3 oli tundlik intensiivsete stiimulite ning ESW eelkõige negatiivsete stiimulite suhtes, näidates ebameeldivate stiimulite puhul aeglasemat langustrendi. Subjektiivselt hindasid naised positiivset kogemust seda ebameeldivamaks, mida enam sarnanes LPP laine kuju negatiivsete stiimulite poolt tekitatule ning ebameeldivat seda positiivsemaks, mida püsivam oli laine aktiivsus. Suhtelise parempoolse aktiivsusega isikud tajusid negatiivseid emotsioone ebameeldivatena. Suhtelise vasakpoolse aktiivsusega naistel, kes tunnevad enam positiivseid emotsioone, esines aversiivsete ja positiivsete stiimulite mõjul kestvam LPP aktiivsus, mistõttu oletati, et LPP püsivus peegeldab emotsioonide regulatsiooni ning nende positiivsemaks tõlgendamist.

Description

Keywords

afektiivsed hinnangud, frontaalne asümmeetria

Citation