Huvihariduse olukorra ülevaade EHIS-e andmete põhjal 2008/2009 õppeaastal

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Käesolev ülevaade on valminud alaealiste komisjonide poolt Eesti Noorsootöö Keskusele esitatud 2008. aasta statistikaaruannetele ja Eesti Hariduse Infosüsteemi alaealiste komisjonide alamregistri andmetele tuginedes. Komisjonide tegevuse peamised statistilised näitajad on võrreldavad alates 1999. aastast. Eesti Noorsootöö keskuse andmed on esitatud absoluutarvudes ning väljendavad peamiselt maakondade lõikes alaealiste õigusrikkujate ja nende poolt toime pandud õigusrikkumiste, komisjonis toimunud arutelude ja arutelu korraldamisega seotud arvulisi näitajaid. EHIS-e andmed on käesolevas ülevaates võimaldanud esmakordselt komisjonide kümneaastase tegevuse ajal välja tuua andmed alaealiste profiili (sugu, vanus ja emakeel) kohta. EHIS -e alaealiste komisjonide alamregistrist saadud andmed on esitatud protsentidena, väljendamaks alaealiste, õigusrikkumiste ja kohaldatud mõjutusvahendite osakaalu.

Description

Keywords

kohalikud omavalitsused, mõjutustegevus, 2008, õigusrikkumised, alaealiste kuritegevus, noored, alaealised, alaealiste komisjonid, statistika

Citation

Collections