Kursuse “Andmebaasid” kodulugemiste täiendamine õppevideotega

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk oli täiendada Tartu Ülikooli kursuse “Andmebaasid” õppematerjale, luues kodulugemiste juurde SQL-i õppevideod. Töös antakse ülevaade andmebaaside päringukeelest SQL ning vaadeldakse lähemalt selle õppimist mõjutavaid tegureid ja päringute koostamisel tehtavaid vigu. Uuritakse õppevideote olulisust õppeprotsessis ja printsiipe, millest hea õppevideo koostamisel lähtuda. Kirjeldatakse kursust “Andmebaasid” ning tutvustatakse valminud õppevideoid ja nende loomise protsessi. Töö tulemusena lisandus õppematerjalidesse kümme õppevideot, millest esimesele viiele said kursusel osalejad anda ka tagasisidet. Üliõpilastelt saadud hinnangud õppevideotele oli valdavalt positiivsed, mis näitab, et videotest oli kasu.

Description

Keywords

SQL, andmebaasid, õppevideod, e-õpe

Citation