Õpetaja professionaalsus ning tõhusama õpetamis- ja õppimiskeskkonna loomine: OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS tulemused

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring (OECD’s Teaching and Learning International Survey), akronüümiga TALIS, on esimene rahvusvaheline võrdlusuuring, milles uuritakse õpetajaid ja nende töökeskkonda, saamaks teavet õpetamise ja õppimise ning koolijuhtimise tõhustamiseks. TALIS-uuringu üheks oluliseks eesmärgiks oli õpetajatöö ja õpetaja professionaalsuse indikaatorite leidmine, mille abil on võimalik õpetajatööd hinnata, mõjutada ning toetada. Uuring korraldati 2007.–2008. a.a ning selles uuriti 7.–9. klasside õpetajaid ja nende koolide juhte. TALIS-uuring keskendub järgmistele põhiteemadele: õpetajate professionaalne areng, õpetajate hindamine, tunnustamine ja tagasiside, õpetajate pedagoogilised uskumused, praktikad ja tööalased hoiakud, koolijuhtimine.

Description

Keywords

hindamine, rahvusvahelised võrdlusuuringud, haridusstatistika, haridusuuringud, õppekorraldus, koolijuhtimine, kompetentsus, kutseoskused, õpetajad, õpetamine, õppimine, TALIS

Citation

Collections