Madis Kõivu proosakirjandus: historiseeriv lähenemine

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö võtab Madis Kõivu laiast elutööst lähema vaatluse alla ainult ühe segmendi, mis esmapilgul võib paista Kõivu pärandi perifeersema osana – tema proosakirjanduse. Kuid just proosakirjandusel on olulisi eesmärke, mis seostuvad kollektiivse identiteedi ja ajalooga ning mis moodustavadki magistritöös läbi viidavate analüüside fookuse. Töö ettevalmistav ülesanne esiteks on selle vastuvõtu kriitiline kommenteerimine. Sellele järgneb lühike Kõivu biograafiat puudutav motiveeriv remark ja adekvaatset historiseerivat tõlgendust puudutavate teoreetiliste küsimuste põhjalik läbiarutamine. Need küsimused moodustavad töö kaks esimest peatükki. Pärast vajaliku minimaalse mõistelise selguse saavutamist algab töö otsustav osa, milleks on Kõivu proosa tuumiku moodustavate teoste kontekstitundlik ülelugemine ja -tõlgendamine.

Description

Keywords

Kõiv, Madis, kirjandusteadus, proosa

Citation