Hapete kahefaasilised pKa väärtused oktanool-vesi süsteemis

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Süsteeme, mis koosnevad kahest omavahel mittesegunevast tasakaalulisest faasist, nimetatakse kahefaasilisteks süsteemideks. Ainete happelisust sellistes süsteemides väljendab nende kahefaasiline pKa ehk pKaow. Käesolevas bakalaureusetöös leiti 10 erineva NH-happe kahefaasilised pKa väärtused. Selleks tehti mõõtmised, kasutades UV/Vis-spektrofotomeetriat ja 1H tuumamagnetresonantsspektromeetriat. Saadud väärtuseid võrreldi ka vees ja atsetonitriilis leitud ühefaasiliste pKa väärtustega.

Description

Keywords

1H TMR, UV/Vis, NH-happed, pKaow, pKa

Citation