Roy F. Baumeisteri ego kurnamise katse kontseptuaalne replikatsioon Itaalias, Eestis ja Serbias

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli kontrollida, kas Roy F. Baumeisteri idee, et enesekontrolli väsitamine kahandab hilisemat enesekontrolli, töötab ka Itaalias, Eestis ja Serbias ning kas nende kolme riigi vahel esineb erinevusi. Uuringus osales kokku 123 indiviidi vanuses 18–30 eluaastat, kelle hulgast 75 moodustas kontrollgrupi ja 48 katsegrupi. Katseisikutega viidi läbi kaks erinevat kognitiivse sisuga katset: esimeses ülesandes pidid katseisikud vastavalt juhendile kaheleheküljelisest tekstist maha kriipsutama kõik „e“-tähed. Juhendid olid katse- ja kontrollgrupi jaoks erinevad. Teine ülesanne oli mõlema grupi puhul samasugune ning selleks pidid katseisikud lahendama 15 anagrammi. Töös leiti, et enesekontrolli väsitamine pole oluliselt seotud halvema hilisema enesekontrolliga. Lisaks sellele leiti, et Itaalia, Eesti ja Serbia vahel esineb statistiliselt oluline erinevus anagrammide lahendamises, kuid mitte ego kurnamise efektis. Tulemustest järeldati, et Baumeisteri ego kurnamise nähtus vajab veel põhjalikumat uurimist.

Description

Keywords

Citation