Enesehinnangu ja teiste arvamuse kokkulangevus

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti mina-tema enesehinnangute vahelist kokkulangevust Eesti Geenivaramu valimi andmetel ning üritati leida tegureid, mis aitaksid kaasa teise inimese enesehinnangu ennustamisele. Leiti, et inimesed hindavad ennast kõrgemalt, kui teised seda arvavad, samas puuduvad suured erinevused mina-tema enesehinnangute kokkulangemisel hinnatava-hindaja demograafilistes näitajates. Inimese vananedes ilmnevad negatiivsed mõjud hinnangute täpsusele, mis võib olla tingitud sellest, et enesehinnangu loomisel tuginetakse kogemustepagasile, mis vanuse suurenedes kasvab, mis jääb aga teistele inimestele teatud määral tundmatuks. Enesehinnangu ennustamine tundub olevat valdkond, milles naised ei suuda meestest paremaid tulemusi näidata, sest mehed ilmselt ei näita enesehinnangut reetvaid tegureid nii lihtsalt välja, kui naised, olles vähem emotsionaalsed. Enesehinnang on siinkohal suurus, mis on edukalt ennustatav läbi neurotismi alaskaalade, nagu “masendus” ja “enesekontroll” ja läbi sotsiaalsuse alaskaala “tagasihoidlikkus”. Võib järeldada, et enesehinnang on pigem pind- kui süvaomadus ning on seetõttu teatud mööndusi arvestades üpriski edukalt ennustatav.

Description

Keywords

enesehinnang, arvatud enesehinnang, NEO-PI-R, süvaomadus, pindomadus, isiksus, self-esteem, other-rated self-esteem, NEO-PI-R, core personality characteristic, surface personality characteristic, personality

Citation