Eesti üldhariduskoolide õpetajate teadmised lapseea traumast

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida Eesti üldhariduskoolide õpetajate teadmisi lapseea traumast. Valimi moodustasid 49 pedagoogi kaheksast üldhariduskoolist, kes vastasid internetipõhisele küsimustikule. Tulemustest selgus, et enam kui pooled õpetajad ei tea, mida teha, kui nad kahtlustavad, et õpilane on kogenud traumat. Õpetajad hindasid, et raskusi valmistab trauma sümptomite ära tundmine, trauma läbi elanud õpilase probleemse käitumisega toime tulemine ja õpilasega suhtlemine. Lapseea traumat käsitlenud täiendkoolitustel oli osalenud 1/3 õpetajatest. Ilmnes, et täiendkoolitustel osalenud õpetajad hindasid oma lapseea trauma alaseid teadmisi mõnevõrra kõrgemalt.

Description

Keywords

lapseea trauma, kool, õpetajate teadmised, traumateadlik lähenemine, childhood trauma, school, teachers’ knowledge, trauma-informed care

Citation