Illegaalsete uimastite tarvitamine ja kättesaadavus Eestis: tähendus HIV-i levimuse ja preventsiooni seisukohalt

Date

2008-06-09T10:55:39Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöös uuriti amfetamiini ja fentanüüli süstimise seost HIVi levimuse ja riskikäitumisega. Uuringu tulemused näitavad, et fentanüüli ja amfetamiini süstimine on seotud kõrge HIVi levimuse ja riskikäitumisega. Mitmemõõtmeline analüüs näitas, et fentanüüli süstijad olid kolm korda suurema tõenäosusega HIV-positiivsed (kohandatud šansisuhe=2,89; 95% usaldusvahemik 1,55−5,39) kui amfetamiini süstijad. Fentanüüli süstijate süstimise ja süstimisvarustuse jagamisega seotud riskeeriv käitumine soodustab HIVi levikut SNide hulgas ja seletab suuremat HIVi nakatunute osakaalu antud rühma uuritavate hulgas. Uuringu andmed viitavad vajadusele rakendada sekkumisi mõlemas riskirühmas.

Description

Keywords

HIV, süstiv narkomaan, amfetamiin, fentanüül, riskeeriv käitumine

Citation