Stiimulmaterjalide võrdväärsus ja mõju eksperimendi tulemustele

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töös uuriti, kas eksperimentaalse uuringu "Silmaliigutused kui markerid esitamaks varem nähtud ja mittenähtud nägusid kurjategijate äratundmisel" videostiimulid on võrdväärsed. Eksperimendis osales kokku 92 inimest, kuid tulemuste analüüsis kasutati 76 isiku andmeid. Eksperimendi esimeses osas esitati katseisikutele videostiimulid, mis sisaldasid vargust. Hiljem paluti isikutel äratundmise reast videos nähtud isik tuvastada. Uurimistöö raames viidi läbi ka videostiimulite kirjeldamine. Tulemustest selgus, et stsenaarium ning kurjategijate arv ei mõjuta uuringu tulemusi statistiliselt olulisel määral. Selgus, et videostiimulites esitatavate kurjategijate näo nägemise ning näo otsevaates nägemise aeg erinevad gruppide vahel, mistõttu ei ole need võrdväärsed ning võivad mõjutada uuringu tulemusi.

Description

Keywords

videostiimul, stiimulite võrdväärsus, nägude äratundmine, video stimulus, stimulus equivalence, face recognition

Citation