Mindfulness-tüüpi Vaikuseminutite harjutuste mõju 8.-9.kl õpilaste eneseraporteeritud emotsionaalsele enesetundele

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Eesmärk: Mindfulnessil ehk teadvelolekul põhinevad sekkumised (Mindfulness-Based Intervention, MBI) on näidanud paljulubavaid tulemusi laste ja noorukite vaimsele tervisele. Seniste uuringute puuduseks on väikesed valimid ja randomiseeritud kontrollitud uuringute (randomized control trial, RCT) madal kvaliteet. Käesolevas töös uuriti MBI mõju õpilaste emotsionaalsele enesetundele (EEK-2) ja eneseraporteeritud emotsioonidele. Meetod: Eesti koolide õpilased (N = 750) 12 koolist, vanuses 13-16 aastat (8.-9. klass) jaotati juhuslikult 10-nädalasse programmi, kus katserühmas kasutati sekkumisena Vaikuseminutite teadvelolekul põhinevaid harjutusi. Mõlemas rühmas arutati enesejuhtimisega seotud teemasid, kontrollgrupis viidi teadveloleku harjutuste asemel läbi muu harjutus (ettelugemine või vaikne olemine). Lisaks viidi õpilaste eneseraporteeritud emotsioonide uurimiseks läbi meeleoluanalüüs (sentimental analysis). Tulemused: EEK-2 asteenia ja ärevuse alaskaalade keskmised jäi katserühmas samaks võrreldes kontrollrühmaga, kus skoorid aja jooksul tõusid. Meeleoluanalüüsis selgus statistiline erinevus aja lõikes negatiivse valentsiga emotsioonide nimetamisel. Järeldused: Eesti koolides läbi viidud 10-nädalasel mindfulnessil põhineval programmil oli efekt noorukite vaimsele kurnatusele ja ärevusele. Edaspidised uuringud võiksid keskenduda harjutuste kestusele, et näha kas pikaajalisem või regulaarne praktika annab tugevamaid tulemusi ja muutusi õpilaste enesekohastes hinnangutes.

Description

Keywords

randomiseeritud kontrollitud uuring, meeleoluanalüüs, emotsionaalne enesetunne, mindfulness, randomized controlled trial, sentimental analysis, emotional well-being

Citation