Eesti noorsootöötaja, tema pädevused ja koolitusvajadused

Date

2010

Authors

Beilmann, Mai
Linno, Merle
Murakas, Rein
Rämmer, Andu
Soo, Kadri
Veltmann, Vello
Veski, Lauri
Visnapuu, Uku

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Noorsootöötajate pädevuse ja koolitusvajaduste uuringu teostas Euroopa Sotsiaalfondi programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" raames sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tellimusel Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituut aastatel 2009-2010. Uuring keskendus noorsootöötajate erialase pädevuse ja koolitusvajaduse hindamisele. Uuringu eesmärk oli kaardistada noorsootöö kutsealal tegutsevate inimeste väljaõpe, pädevus, tegevusvaldkond ja tööülesanded. Sealjuures taheti välja selgitada, milliseid koolitusi on töötajad läbinud, milline on olnud koolituste kvaliteet ning efektiivsus noorsootöötajate professionaalsuse suurendamisel. Lisaks taheti teada saada, kuivõrd on pakutud koolituste valik vastanud noorsootöötajate ootustele ja vajadustele ning mis laadi koolituste järele tuntakse vajadust.

Description

Kokkuvõte uuringutulemustest

Keywords

eriharidus, rahulolu, kutseoskused, töömotivatsioon, noorsootöötajad, haridusuuringud, kompetentsus, koolitus, noorsootöö

Citation

Collections