Reaalajas koopa lõhkumine kasutades 3D Voronoid

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Arvutimängudes kasutatakse keskkonna muutmiseks enamasti lihtsaid meetodeid, nagu maailma kujutamist vokslitena, või eelkalkuleeritud hävitamist. Käesolevas töös uuritakse, kuidas muuta seda reaalsemaks, kasutades Voronoi diagramme. Selles lähenemises kujutatakse kogu maailma ühe 3D Voronoi diagrammina, millesse lisatud koopad on saadud Voronoi rakkude eemaldamise teel. Töö eesmärgiks on leida sobivad algoritmid sellise koopa genereerimiseks, võrrelda nende sobivust ja luua prototüüprakendus Unity mängumootoris, millega testida, kas selline lähenemine on mõistlik. Selles simulatsioonis saab kasutaja mõjutada koobast, lõigates sealt tükke välja ning seeläbi suurendades Voronoi diagrammi reaalajas. Töös uuritakse ka erinevaid lähenemisi juba olemasolevast geomeetriast tükkide välja lõikamiseks ja vaadeldakse erinevaid algoritme geomeetria manipuleerimiseks.
Environment modification in video games are often done by using simple methods like voxels or pre-calculated destruction. The aim of this thesis is to study different ways of making it more realistic by generating the environment destruction in real time using Voronoi diagrams. This approach represents the world as a 3D Voronoi diagram where the cave is represented as a region where some of the Voronoi cells have been removed. The goal of this thesis is to find the suitable algorithms for such cave generation, compare them and implement a proof of concept simulation in Unity game engine. In this simulation the user can modify the cave by cutting out more pieces, thus expanding the Voronoi diagram in real-time. To cut off pieces of already fixed geometry different approaches for geometry manipulation are also compared.

Description

Keywords

Citation