Psühhootilise häire avaldumise suhtes riskigruppi kuulumise seosed geneetilise eelsoodumuse, üldise toimetuleku ja kanepi kuritarvitamisega

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli uurida seoseid eesti keelde ja kultuuriruumi adapteerimisel oleva psühhoosi haigestumise riskitaset hindava kliinilise intervjuu ERIraos Intervjuu (Early Recognition Invetory based on IRAOS) üldskoori ning riskitaseme hinnangute alusel moodustatud varajase ja hilise prodromaalperioodi gruppide seost võimalike psühhoosi haigestumise riski väljendavate teguritega nagu suguvõsas esinenud psühhootiliste häirete koguarv, üldise toimetuleku skaala (GAF, Global Assessment of Functioning) skoor ning raporteeritud kanepi kuritarvitamine. Tulemustest selgus, et geneetiline eelsoodumus ennustab psühhoosi haigestumise riskitaset väljendavat üldskoori, ent mitte riskigruppi kuulumist. Samuti ilmnes, et madalamat igapäevast funktsioneerimise taset ennustab nii ERIraos Intervjuu üldskoor kui ka riskitaseme hinnangute alusel moodustatud grupid. Kanepi kuritarvitamine ei olnud uuritud valimi põhjal vaadeldav kui potentsiaalne psühhoosi haigestumise riskifaktor.

Description

Keywords

Citation