Täienduskoolitus täiskasvanutele

Abstract

Eesti Haridusseaduse kohaselt jaotub tasemeharidus üld-, kutse- ja kõrghariduseks, kusjuures seaduses ei eristata kutsealast esmakoolitust (IVET) ja täienduskoolitust (CVET). Täiskasvanute koolituse seadus määratleb täiskasvanud õppijat õppekoormuse järgi (osakoormusega õppija), eristamata samuti esmaõpet või jätkukoolitust. Koolituse vormidena eristatakse tasemekoolitust, tööalast koolitust ja vabahariduslikku koolitust. Käesoleva ülevaate eesmärgiks on anda ülevaade täiskasvanute koolitamisest ja haridusvõimalustest Eestis.

Description

Keywords

andragoogika, töötud, vabaharidus, täiskasvanukoolitus, koolitamine, tööturg, elukestev õpe, täiskasvanuharidus, täienduskoolitus

Citation

Collections