Leibkonnad ja perekonnad registripõhises rahva ja eluruumide loenduses

Date

2014-06-18

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Järgmine rahva ja eluruumide loendus Eestis on planeeritud toimuma registripõhiselt. Leibkonnad ja perekonnad ei ole andmekogudest otsesel kujul kättesaadavad, vaid need tuleb kokku panna kaudse info põhjal. Raskuskese on (lasteta) vabaabielupartnerite määratlemisel – eelmise loenduse andmete peal hinnatakse võimalust partnerite tuvastamiseks logistilise regressioonimudeli abil. Mudelist paremaid tulemusi annab aga metoodika, mida rakendatakse Soome Statistikaametis – ka seda lähenemisviisi on töös tutvustatud ning sellele tuginedes on koostatud IML (interactive matrix language) programm, milles määratletakse lasteta vabaabielupartnerid. Koostatud on ka programmikood leibkonnaliikmete jagamiseks perekondadesse vastavalt definitsioonile. IML koodid on ette nähtud kasutamiseks ja vajadusel täiendamiseks käesoleva aasta sügisel, mil registripõhisele loendusele ülemineku raames viiakse läbi pilootloendus, mille väljundiks on muuhulgas erinevad leibkonna ja perekonna koosseisu iseloomustavad tunnused.

Description

Keywords

rahvaloendused, leibkonnad, perekonnad, plokkskeemid, logistiline regressioon

Citation