Regioonide poliitiline institutsionaliseerumine: Lega Nordi "Padania" projekti näitel

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö eesmärgiks oli selgitada, kuidas Lega Nordi eestvedamisel toimuv Padania regiooni loomine vastab regioonide institutsionaliseerimist käsitlevate teooriatega. Töö esimene osa andis ülevaate teooriatest, mis käsitlevad regioonide institutsionaliseerumist ning regionaalse identiteedi teket. Töö teise osa eesmärk oli rakendada teoreetilist raamistikku konkreetsele juhtumile, et analüüsida Lega Nordi edukust Padania regiooni institutsionaliseerimisel. Juhtumi analüüsimisel võtsin aluseks Anssi Paasi regioonide teket käsitleva neljaetapilise teooria. Lega Nordi Padania projekti eristab teistest regionaalsetest liikumistest see, et partei nõudmistel puudub ajalooline alus antud piirkonnale. Seetõttu on partei asunud looma Padania identiteeti, et õigustada oma territoriaalseid ning poliitilisi nõudmisi. Lega Nordi retoorika lähtub peamiselt Põhja-ja Lõuna-Itaalia vastandamisest, lisaks on partei kriitiline Itaalia riigi liialt tsentraliseeritud juhtimise osas. Oma nõudmiste õigustamise eesmärgil rõhub partei peamiselt majanduslikele erinevustele Itaalia regioonide vahel, seletades neid erineva ajaloolise ning kultuurilise taustaga. Oma tegevusega on Lega Nord esitanud tõsise väljakutse Itaalia riigile, seades küsimuse alla riigi rahvusliku ühtsuse ning identiteedi. Padania identiteedi loomise eesmärgil on Lega Nord asunud konstrueerima regiooni ühist mineviku. Selleks on partei kasutanud mitmesuguseid ajaloolisi elemente, üritades anda neile tänapäevast tähendust, et luua Padania regioonile seeläbi ajaloolist kontinuiteeti. Regionaalse identiteedi tugevdamise eesmärgil on Lega Nord võtnud kasutusele mitmesuguseid sümboleid ning asutanud regionaalseid institutsioone, eesmärgiga kaasata erinevaid ühiskondlikke gruppe. Padania regiooni territoriaalne piiritlemine ei ole alati olnud konkreetne, kuid sellele vaatamata üritab Lega Nord kujutada antud ala ülejäänud Itaaliast erineva piirkonnana. Oma tegevusega ei ole Lega Nord saavutanud Padania regiooni administratiivset staatust, kuid sellest hoolimata on partei suutnud tõstatada arutelu föderalismist kui ühest võimalikust tulevikustsenaariumist Itaalia ühiskonnas.

Description

Keywords

Citation