L'adjectif estonien " tubli " et ses équivalents français

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö teema on „Omadussõna tubli ja selle vasted prantsuse keeles”. Omadussõnal tubli on „Eesti keele seletava sõnaraamatu” järgi kolm tähendust, millel omakorda on alatähendused. Esiteks võib tubli märkida, et keegi või miski väärib tunnustust ning on omadustelt hea ja sobiv, näiteks tubli tüdruk või tubli töö. Teiseks võib tubli näidata, et miski on tugev ja kange, näiteks tubli jalalöök. Kolmandaks kasutatakse tublit kõnekeeles suuruse või koguse rõhutamiseks, näiteks tubli suutäis või tubli kakskümmend inimest. Käesoleva töö eesmärk on uurida, kuidas omadussõna tubli tema erinevates tähendustes prantsuse keelde tõlkida. Selleks on loodud eesti-prantsuse paralleelkorpuse põhjal uurimiskorpus, mis koosneb 213 näitest, mis kõik sisaldavad sõna tubli. Näited pärinevad prantsuse ja eesti kirjandusteostest ja nende tõlgetest.
Dans le présent travail, nous analyserons l'adjectif estonien tubli et ses équivalents français. Selon le dictionnaire explicatif de la langue estonienne, l'adjectif tubli a des sens différents en estonien. Il peut marquer, par exemple, que quelqu'un est très doué dans un certain domaine ou faire référence à une grande quantité. Même si l'adjectif tubli caractérise un être vivant, il peut renvoyer à des qualités différentes. (EKSS 2009) Donc comment choisir un équivalent convenable si tubli peut signifier tellement de choses ? Le but de ce travail est d'analyser les sens différents de tubli et de trouver les équivalents français pour tous ces sens.

Description

Keywords

prantsuse keel, omadussõnad, korpused (keelet.)

Citation