Keeleoskusest PIAAC uuringu baasil

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Haridus- ja Teadusministeerium

Abstract

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC, mille käigus mõõdeti 16–65-aastaste inimeste infotöötlusoskusi – funktsionaalset lugemisoskust, matemaatilist kirjaoskust ja probleemilahendusoskust tehnoloogiarikkas keskkonnas –, võimaldab muuhulgas analüüsida Eesti tööealise elanikkonna keeleoskust. Uuringuga kogutud andmed annavad ülevaate inimeste funktsionaalse lugemisoskuse tasemest, madala lugemisoskusega inimeste probleemide võimalikest põhjustest, mida käsitles baasiliste lugemisoskuste blokk , aga ka võõrkeelte oskusest, mille kohta koguti infot taustaküsimustikku lisatud riigispetsiifiliste küsimuste kaudu. Nimelt küsiti kõigilt Eesti inimestelt, kes vastasid taustaküsimustikule vene keeles või kelle emakeel või kodune keel oli vene keel, nende eesti keele oskuse kohta, inimestelt, kes täitsid taustaküsimustikku eesti keeles või kelle emakeel või kodune keel oli eesti keel, nende vene keele oskuse kohta, ning lisaks nendele kahele teiste keelte oskuse kohta (kas ja mitut keelt inimene veel oskab, mis keeled need on).

Description

Keywords

inglise keel, võõrkeelte oskus, funktsionaalne lugemisoskus, PIAAC, keeleoskus

Citation

Collections