Jaan Kaplinski romaani „Seesama jõgi“ tõlkest inglise keelde: stiil, toon ja lugu kui tervik

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö käsitleb Jaan Kaplinski 2007. aasta romaani „Seesama jõgi“ tõlget inglise keelde. Tõlge pealkirjaga „The Same River“ ilmus 2009. aastal, autoriks tõlkija Susan Wilson. On selge, et tõlketeos lahkneb alati mingil määral algupärandist, aga eriti oluline on tõlkimisel stiili ja tooni tabamine, säilitamaks teksti üldiseid rõhuasetusi. Käesolevas töös püütakse nende aspektide esinemist tõlkes lähemalt uurida. Täpsemalt ongi töö eesmärgiks kõrvutada originaal- ja tõlketeost, leides erinevusi ja kattuvusi stiilis, toonis ning seejärel võrrelda tervikut. Töö autorit huvitab eriti, kuidas tajub Kaplinski lugu eestlane, kes loeb seda võõrkeeles. Erinevuste puhul on oluline nende esinemise põhjus ja see, kuidas need mõjutavad teisi teksti komponente. Kaplinski on tõlke heaks kiitnud ja seega ei sea töö kahtluse alla tõlke adekvaatsust. Uurimuses püütakse originaali ja tõlketeksti erinevusi üksnes selgemalt kaardistada ja rühmitada.

Description

Keywords

Kaplinski, Jaan, romaanid, tõlkimine

Citation