Piire ületamas: Uus Naine Kate Chopini romaanis „Virgumine“

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö uurimiskeskmeks on 19. sajandi teise poole Ameerika Ühendriikide naisautori Kate Chopini romaan „Virgumine“ (1899), mida analüüsitakse ajastu sotsiaalkultuurilisest kontekstist lähtuvalt. Töös seostatakse Kate Chopini kaasaeg tema loominguga ning näidatakse, kuidas 19. sajandi aktuaalsed diskussioonid naise positsioonist ühiskonnas leiavad kajastust ka „Virgumises“. Konkreetselt keskendutakse Uue Naise (ingl New Woman) fenomenile ning vaadeldakse, kuidas Kate Chopin autorina seda ebakonventsionaalset naisetüüpi käsitleb. Töö eesmärk on analüüsida Uue Naise kui muutuvate soorollide võrdkuju Chopini romaanis „Virgumine“, asetades romaani Uue Naise fenomeni laiemasse kultuurilisse konteksti.

Description

Keywords

Chopin, Kate, naised

Citation