Kutseeksamid: Eksamikomisjonide liikmete ja õpilaste pilgu läbi

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Klaris OÜ

Abstract

Klaris Uuringud OÜ viis koostöös SA Kutsekoda läbi uuringu eri valdkondade eksamikomisjonide liikmete ning kutseeksami sooritanute seas. Uuringu eesmärgiks oli selgitada: 1) mis motiveerib kooli lõpetanuid kutseeksamit sooritama; 2) millised on kutseeksami sooritajate tugevamad ja nõrgemad kompetentsid ning 3) kuivõrd annab kutseeksam ülevaate nii lõpetanute poolt koolis omandatust kui kutsestandardis kirjeldatust.

Description

Keywords

motivatsioon, kutsehariduse maine, kutseõpe, hinnangud, kutseharidus, kutseeksam

Citation

Collections