Väikeste fotostuudiote tellimuste täitmise protsessi täiustamine ja automatiseerimine

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

2000. aastate kestel loodi Eestis hulganisti väikeseid fotostuudioid, et rahuldada suurenevat nõudlust pildistamissessioonide järele. Sama kümnendi lõpus asutati Tartus väike fotostuudio nimega Stuudio.com. Selle stuudio tegevuspraktika kohaselt ei müüdud mitte ainult fotosessioone, vaid ka nende tulemust ning Stuudio hakkas ise tellimusi täitma ja paberkujul fotosid printima. Peagi sai selgeks, et tellimuste täitmine on aeganõudev ning polnud kõrghooajal ettevõttele võimetekohane. Sellises olukorras ei saanud rakendada ettevõtte visioonikohast tulemipõhist ärimudelit, vastupidiselt traditsioonilisele lähenemisele, mille põhjal müüdi ainult väikeses mahus fotosessioone. Kirjeldatud kontekstis uurib käesolev töö Stuudio.com näitel, kuidas kasutada äriprotsesside juhtimise (Business Process Management, edaspidi BPM) elutsüklit väikese fotostuudio order-to-cash äriprotsessi analüüsimiseks, ümberkujundamiseks ja rakendamiseks. BPM valiti ettevõtte äriprotsessi arendamise meetodiks, kuna eelnevad juhtumiuuringud on näidanud, et meetodil on palju kasutamata potentsiaali väikeettevõtete tegevuse optimeerimiseks. Magistritöös kasutatakse levinud protsesside tuvastamise meetodeid olemasolevate äriprotsesside kirjeldamiseks. Autor järgib väljatöötatud protsesside tuvastamise praktikaid ning modelleerib toodete müügiprotsessi äriprotsessi modelleerimise notatsiooni (Business Process Model and Notation) tööriistas ning kasutab saadud mudelit üksikasjaliku analüüsi koostamiseks. Protsessi osad jagatakse lisandväärtust loovateks ning väärtust mitte lisavateks; lisaks tuvastatakse protsessi potentsiaalne prügi. Registreeritakse kõige levinumad probleemid ning nende juurpõhjuste välja selgitamiseks kasutatakse Five Whys analüüsi. Järgmise sammuna kujundatakse toodete müügiprotsess ümber vastavalt analüüsitulemustele ning modelleeritakse tulevane protsess. Lõpuks arendatakse ning juurutatakse Pildipoe kaubamärgi all välja vastav tarkvarateenuse platvorm, mis realiseerib ja automatiseerib ümberkujundatud müügiprotsessi, eemaldades sealt inimtööjõu rakendamise vajaduse. Töö näitab, et protsessikeskne mõtlemine sobib väikeettevõtetele, näiteks fotostuudiotele. Lisaks lõi autor magistritöö tulemusena tarkvarateenuse platvormi Pildipood.ee, mis toetab lisaks Stuudio.com protsessidele veel rohkem kui 50 väikese fotostuudio müügiprotsessi üle Eesti.
Throughout the 2000s, a significant number of small photographic studios were established in Estonia to satisfy the increasing demand for photo sessions. At the end of this decade, a small photo studio called Stuudio.com was founded in Tartu. This studio took the approach of not only selling photo sessions, but also the outputs of the sessions. The studio started to print paper pictures and fulfil orders. Soon, it became clear that the process of handling order fulfilment was time-consuming and not scalable during high season. This situation prevented the implementation of the envisaged output-driven business model as opposed to the traditional approach of selling photo sessions on a small scale. In this context, this thesis investigates how the Business Process Management (BPM) Life-cycle can be used to analyse, redesign and implement a small photo studio’s order-to-cash business process, using Stuudio.com as a case study. BPM was chosen as a business improvement method because previous case studies have indicated that there is a signifi-cant untapped potential in applying BPM for optimising operations in small businesses. In this thesis, process identification methods are used to find out the existing business processes. Following established process discovery practices, the order-to-cash process is modelled in the Business Process Model and Notation tool and the model is used to com-pile a detailed analysis. Process steps are classified as value-adding or not value-adding and possible waste is identified. Occurring issues are registered and the Five why analysis is employed to find the root causes of problems. As the next step, the order-to-cash proc-ess is redesigned according to analysis results, and the to-be process is modelled. Finally, a software-as-a-service platform is developed and deployed under the label of Pildipood. The platform automates the redesigned order-to-cash process, eliminating the dependence on human resources for scheduling and coordinating work. The thesis shows that process-oriented thinking is suitable for small businesses such as photo studios. Moreover, as an outcome the thesis, the author implemented a software ser-vice platform, Pildipood.ee, that supports more than 50 small photo studios in Estonia in addition to supporting the processes of Stuudio.com.

Description

Keywords

Citation