Süntaksianalüüsil põhinev teksti lihtsustaja

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalureusetöö kirjeldab teksti lihtsustamist, keskendudes peamiselt süntaktilisele lihtsustamisele. Inglise keele puhul on süntaktilise lihtsustamise probleemi käsitletud arvukates teadustöödes. Neid tulemusi rakendatakse bakalaureusetöös eesti keelele. Töö eesmärgiks oli luua veebirakendusena teksti lihtsustaja, mille peamiseks lihtsustamismeetodiks oleks lihtlausestamine, s.t liitlausete jagamine lihtlauseteks. Lihtsustaja kasutab süntaksianalüüsiks loomuliku keele töötluse paketti EstNLTK.
This bachelor’s thesis gives an overview of text simplification, focusing specifically on syntactic simplification to bring it’s well-researched theory in English over into Estonian. The purpose of the thesis is to create a web-based text simplification application with it’s main method of simplification being sentence splitting. For syntax analysis, the simplifier uses the Estonian natural language toolkit – EstNLTK.

Description

Keywords

Citation