Maaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916

dc.contributor.advisorPiirimäe, Pärtel, juhendaja
dc.contributor.authorRoasto, Margo
dc.contributor.otherTartu Ülikool. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkondet
dc.date.accessioned2023-09-27T06:04:34Z
dc.date.available2023-09-27T06:04:34Z
dc.date.issued2023-09-27
dc.descriptionVäitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsiooneet
dc.description.abstractÜhiskondlike muutustega on tihti kaasnenud poliitilised debatid, milles arutletakse nende muutuste vajalikkuse üle. Sellistes debattides on välja pakutud erinevaid võimalusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks. Ajaloolased on põhjalikult uurinud Eesti alal toimunud murrangulisi sündmusi ja ühiskondlikke muutusi 1905. ja 1917. aastal. Seevastu nende revolutsiooniliste aastate vahelisel perioodil aset leidnud poliitilistele debattidele on ajaloolased seni vähem tähelepanu pööranud. Ometi on nende poliitiliste debattide uurimine vajalik selleks, et mõista, kuidas kujunesid välja poliitilised ideed ja neid ideid edasi kandnud ideoloogiliselt vastanduvad poliitilised parteid, mis suunasid poliitilisi protsesse Eesti alal 1917. aastal ja sellele vahetult järgnevatel aastatel. Doktoritöö käsitleb perioodil 1905–1916 Eesti alal toimunud poliitilisi debatte, milles vaieldi maaküsimuse, poliitiliste ideoloogiate tõlgendamise ja ideoloogiliste mõistete kasutamise üle. Täpsemalt uurib väitekiri, milliseid argumente esitasid debattides osalenud autorid oma väidete põhjendamiseks, millistele välisautorite ideedele nad tuginesid ning kuidas mõjutasid vaidlused poliitiliste ideoloogiate tõlgendamise üle ühiskondliku mõtte kujunemist Eesti alal. Teisisõnu on doktoritöö eesmärk analüüsida vaadeldaval perioodil avaldatud poliitilisi tekste (ajalehtedes või kogumikes avaldatud artiklid, poliitiliste parteide programmid jne) nende mõtteloolises kontekstis. Maaküsimuse üle peetud debattides osalenud autorid kasutasid oma väidete toetuseks mitmesuguseid rahvuslikke, majanduslikke ja õiguslikke argumente. Seejuures tuginesid nad sageli välisautorite ideedele, mida kohandasid vastavalt kohalikele oludele. Esimeste legaalsete poliitiliste erakondade asutamine tõi kaasa arutelud poliitiliste ideoloogiate aluspõhimõtete üle. Need debatid annavad tunnistust poliitilise konkurentsi suurenemisest Eesti alal. Doktoritöö selgitab, et perioodil 1905–1916 oli ühiskondliku mõtte arengule Eesti alal iseloomulik uute ideede tutvustamine, varasemate ideede edasiarendamine ja ideoloogiliste põhimõtete ümbermõtestamine. Kuna üha enam avaldati eesti keeles nii tõlgitud poliitilist kirjandust kui ka algupäraseid tekste, siis võib rääkida poliitiliste ideoloogiate retseptsioonist ja laiema lugejaskonna poliitilise teadlikkuse kasvust vaadeldaval perioodil. Doktoritöö jõuab järeldusele, et poliitiliste ideoloogiate retseptsiooni tulemuseks oli ühiskondliku mõtte ideoloogiline mitmekesistumine, mis oli eelduseks eri ideoloogiatest lähtuvate parteide tekkele 1917. aastal.et
dc.description.abstractSocial changes have been often accompanied by political debates about the necessity of these changes. Various ways to solve social problems have been proposed in such debates. Historians have studied thoroughly the ground-breaking events and social changes that took place in Estonian area in 1905 and 1917. However, historians have so far paid less attention to the political debates that took place in the period between these revolutionary years. Nevertheless, the study of these political debates is necessary to understand the development of political ideas and the foundation of ideologically opposed political parties that carried these ideas forward and shaped political processes in Estonian area in 1917 and in the subsequent years. The doctoral thesis deals with political debates about the land question, the interpretation of political ideologies, and the use of ideological concepts that took place in Estonian area in the period 1905–1916. More specifically, the thesis examines what arguments the authors who participated in the debates presented to justify their claims, which ideas of foreign authors did they rely on, and how the debates over the interpretation of political ideologies influenced the development of social thought in Estonian area. In other words, the purpose of the doctoral thesis is to analyse political texts published in the period (articles in newspapers or in collections, programs of political parties, etc.) in their historical context. The authors who participated in the debates about the land question used various national, economic, and legal arguments to support their claims. They often relied on the ideas of foreign authors, which they adapted to local conditions. The foundation of the first legal political parties led to discussions about the basic principles of political ideologies. These debates testify to the increasing political competition in Estonian area. The doctoral thesis explains that in the period 1905–1916 the development of social thought in Estonian area was characterized by the introduction of new ideas, the further development of previous ideas and the rethinking of ideological principles. Since translated political literature as well as original texts were published increasingly more in Estonian, one can talk about the reception of political ideologies and the growth of the political awareness of the wider readership during the period. The doctoral thesis concludes that the reception of political ideologies resulted in the ideological diversification of social thought, which was a prerequisite for the emergence of ideologically different parties in 1917.en
dc.identifier.isbn978-9916-27-344-9
dc.identifier.isbn978-9916-27-345-6 (pdf)
dc.identifier.issn1406-443X
dc.identifier.issn2806-2337 (pdf)
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10062/93167
dc.language.isoestet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes historiae Universitatis Tartuensis;57
dc.rightsopenAccesset
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpolitical historyen
dc.subjectpoliticsen
dc.subjectpolitical theoriesen
dc.subjectideologiesen
dc.subjectdiscoursesen
dc.subjectsocial changesen
dc.subjectsocial processesen
dc.subjectEstoniaen
dc.subject1900sen
dc.subject1910sen
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDet
dc.subject.otherdissertationset
dc.subject.otherväitekirjadet
dc.subject.otherpoliitiline ajaluguet
dc.subject.otherpoliitikaet
dc.subject.otherpoliitilised teooriadet
dc.subject.otherideoloogiadet
dc.subject.otherdiskussioonidet
dc.subject.othersotsiaalsed muutusedet
dc.subject.othersotsiaalsed protsessidet
dc.subject.otherEesti (riik)et
dc.subject.other1900-ndadet
dc.subject.other1910-ndadet
dc.titleMaaküsimus, rahvuslikud vastuolud ja poliitiliste ideoloogiate retseptsioon: ühiskondlik mõte Eesti alal 1905–1916et
dc.title.alternativeThe land question, ethnic antagonism, and the reception of political ideologies: social thought in the Estonian area, 1905–1916et
dc.typeThesiset

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
roasto_margo.pdf
Size:
1.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: