Rahvastiku kasvu reguleerimise moraalne õigustatus

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö keskmes on planeedi Maa ülerahvastatuse ja loodusliku keskkonna degradatsiooni probleem. Arvestades inimkonna suurust ja kasvutendentse, inimeste tarbimisharjumustega kaasnevat saastet ja looduslike ressursside tarbimist ning maakeral olemasolevaid mitte-lõputuid looduslikke ressursse, peetakse ülerahvastatust kriitiliseks probleemiks, mis võib ohustada inimkonna eksistentsi tervikuna. Käesoleva töö eesmärgiks on kaardistada ülerahvastatuse ja rahvastiku kiire kasvu reguleerimisega seonduvad eetilised dilemmad ning analüüsida neile tuginedes sündimuse reguleerimise moraalset õigustatust.

Description

Keywords

keskkonnaeetika, rahvastik, ülerahvastus, heaolu, inimõigused, põlvkonnad

Citation