Lämmastikhappe taaskasutussüsteemi juhtplaadi prototüübi loomine

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Lämmastikhappe taaskasutuse jaoks puuduvad väiksematele mahtudele sobivad lahendused ja selle tõttu kasutatud lämmastikhape neutraliseeritakse. Bakalaureusetöö raames tegeletakse lämmastikhappe vaakumdestillatsioonil põhineva regenereeriva süsteemi juhtplaadi prototüübi loomisega. Töö teoreetilises osas tuuakse välja süsteemi eritingimused ja kirjeldatakse, kuidas nende tingimustega arvestatakse. Töö praktilises osas loodi juhtplaadi prototüüp, mis jälgib ja kontrollib vaakumdestillatsiooninõus toimuvat ning suhtleb süsteemi erinevate osadega.

Description

Keywords

automatiseerimine, elektroonika, lämmastikhape

Citation