Testimine. Dispersioonanalüüs

Date

2009-04-14T08:35:22Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud videoloengus näidatakse statistilise testimise võimalusi MS Exceli ja SPSS väljundite põhjal. Võrreldakse kahe üldkogumi keskväärtuseid ja dispersioone, kasutades F-testi, T-testi ja ANOVAt.

Description

Keywords

statistika, andmetöötlus, statistilised testid, dispersioonanalüüs, BeSt programm, videoloeng

Citation