Les facteurs prédictifs de réussite en langue et littérature françaises à l'Université de Tartu

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Akadeemilist edukust ennustavad tegurid prantsuse keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolis Uurimuse esimene osa keskendub üliõpilaskandidaatide hariduslikule taustale määrates kindlaks teatud keskharidust pakkuvad asutused, mille abiturientidel on kõige paremad eeldused prantsuse keele ja kirjanduse edukaks lõpetamiseks. Töö teine osa käsitleb kohataotlejate varasemate prantsuse keele õpingute efekti kõrgkoolis edasijõudmisele, lisaks uurime prantsuse keelekeskkonnaga kokkupuute mõju õpingutele. Kolmandas peatükis selgitame välja, millised on kandideerijate huvid ja motivatsioonid eriala omandamiseks ülikoolis. Iga osa lõpus anname ülevaate intervjuude tulemustest.
L’objectif de ce travail était d’étudier les candidats de la langue française de 2008 à 2013 à l’Université de Tartu afin de connaître les facteurs qui encouragent ou empêchent la graduation de la spécialité. Il n’y avait aucune information sur ce sujet ni sur ce groupe de personnes dans le passé, c’est pourquoi nous avons décidé de rassembler toutes les données existantes à une seule recherche

Description

Keywords

prantsuse keel, koolijõudlus, õppeedukus

Citation