Negatiivsete ja positiivsete emotsioonide skaala struktuur Eesti elanikkonna valimil

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Antud töö eesmärk on uurida eesti keelde kohandatud Negatiivsete ja Positiivsete Emotsioonide Skaala (Allik & Realo, 1997) faktorstruktuuri ja keskmisi skoore Eesti elanikkonna valimil (N = 500). Nagu eelnevate sarnaste uuringute puhul, selgusid ka siin kaks peamist emotsionaalse kogemuse dimensiooni, Üldine Negatiivne Emotsioon ja Üldine Positiivne Emotsioon. Need kirjeldasid kogu variatiivsusest kuni viis korda rohkem kui ükski teine faktor. Lisaks kahele üldisele skaalale leidsin ka 10 alaskaalat, millest kuus kuulusid Negatiivse Emotsiooni ja neli Positiivse Emotsiooni alla. Leides keskmisi skoore kõikidele skaaladele, ilmnesid osal neist ka soolised ja vanuselised erinevused. Lisaks uurisin kliinilise valimi (N = 100) keskmisi tulemusi, need erinesid peaaegu kõigil skaaladel (välja arvatud Lustlikkus ja Üllatus) märgatavalt normvalimi keskmistest. Kliinilise valimi puhul ei ilmnenud sugude ega vanusegruppide lõikes erinevusi.

Description

Keywords

Citation