Mediteerijate ja mitte-mediteerijate tähelepanu ja selle subjektiivse hindamise võrdlus

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev seminaritöö võrdleb mediteerijate ja mitte – mediteerijate objektiivset tähelepanu ning ensekohaseid hinnanguid oma tähelepanule. Ühe valimi moodustasid inimesed, kes tegelevad meditatsiooniga ja teise valmimi inimesed, kes ei tegele meditatsiooniga. Mõlemas valimis oli 14 meest (keskmine vanus 34,9) ning 17 naist (kesmine vanus 38,1). Tulemused näitasid, et mediteerijatel on keskmiselt väiksemad tulemused tähelepanu sisetakistuste ja tähelepanu välistakistuste skaalal. Keskmiselt kõrgemad tulemused olid mediteerijatel aga kodeerimistesti vigades ning ärevuse analoogskaalal. Mediteerijatest naistel oli oluliselt kõrgem ärevuse tase kui kontrollgrupi naistel. Olulisi erinevusi ei leidunud tähelepanu kontrolli alaskaala ja kodeerimistesti õigete vastuste tulemustes.

Description

Keywords

Citation