Development of computational model for nuclear energy systems analysis: natural resources optimisation and radiological impact minimization

Date

2018-05-17

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Paljud riigid püüavad piirata kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja püüavad keskenduda süsinikuvabadele energiaallikatele, mistõttu on tuumaenergia jätkuva arutelu teema, et laiendada kogu maailma energiatootmise segmenti ja katta baaskoormuse nõudeid. On vaja hinnangut turul pakutavatele uraanitarnetele ja vastavat ressursside optimeerimise konteksti, tegemaks otsuseid, mis mõjutavad tuumaenergia pikaajalist arengut, ning hoiatab poliitikakujundajaid võimalikest uraaniturul toimuvatest muutustest, et aidata teha tehnoloogilisi valikuid. Käesoleva töö eesmärgiks on demonstreerida ja katsetada arenenud simulatsioonimeetodeid ja kontseptsioone, et luua realistlikumaid kütusetsüklite simulaatoreid ja seeläbi luua otsusetegijatele vajalik abivahend. Lisaks lahendab töö optimeerimisparadigma, leidmaks soodsaima tuumakütusetsükli tehnoloogia, mis aitab säästa loodusvarasid, suudab minimiseerida kõrgetasemelist radioaktiivsete jäätmete mõju loodusele ja vähendades tuumamaterjalide levikust tulenevat
Many countries are struggling to limit greenhouse gas emissions and focus on carbon-free energy sources, and therefore nuclear energy is a subject of continuing debate to enhance the worldwide energy production mix and cover the base load requirements. Evaluation of uranium supply in a market and resource optimization context is needed to inform decisions impacting the long-term development of nuclear power and warn policy makers about possible uranium market supply-side volatilities and to help choose the technology mix. The aim of this work is to demonstrate and test advanced simulation methods and conceptual ideas to enable realistic fuel cycle simulators and develop a supporting tool for decision makers. Additionally, this work facilitates the selection of the most favorable nuclear fuel cycle, using optimization with respect to multiple criteria save natural resources, minimize the impact of high level radioactive waste on nature, to and decrease nuclear material proliferation risks.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

nuclear fuels, natural uranium fuels, nuclear technology, nuclear power energetics, economic models

Citation