Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implications

dc.contributor.authorJaakson, Krista
dc.date.accessioned2009-10-20T13:08:41Z
dc.date.available2009-10-20T13:08:41Z
dc.date.issued2009-10-20T13:08:41Z
dc.description.abstractManagement by values is a concept that is applied in organisational practices in Estonia as well as abroad. The roots of this management concept are in 1980s, when semi-scientific works were published in US, where organisations with strong culture were claimed to be successful. The core element of organisational culture is organisational values and management by values is focused at these. The author of the thesis defines management by values as a series of interconnected managerial activities to ensure the acceptance of relevant organisational values inside and outside the organisation. While there is plenty of theoretical literature on management by values, empirical research is scant. The aim of the present thesis was to work out theoretical and practical implications for the management by values based on the example of Estonian organisations. The thesis consists of four separate articles supplemented by an introductory overview of the research field and discussion at the end. It was found that management by values is influenced by existing practices of the organisation, its stakeholders, availability of resources and employee empowerment, internal systems and organisational culture. In addition, the success of management by values is dependent on how well the values statement itself meets certain principles. Organisational members’ perception of values as a relevant process in the management by values is also influenced by their socio-demographic variables. Conclusions reached in the current thesis help managers to better understand the essence of management by values and raise the awareness about potential problems that may occur in the process. Although empirical data is based on Estonian organisations, the author asserts that the results are of interest to and suggestions applicable in any organisation wishing to implement management by values.et
dc.description.abstractVäärtuspõhine juhtimine on juhtimiskontseptsioon, mida rakendatakse nii Eestis kui mujal. Selle juured ulatuvad 1980-ndatesse aastatesse, kui USAs avaldati populaarteaduslikud teosed, kus väideti, et organisatsiooni edu aluseks on tugev organisatsioonikultuur. Organisatsioonikultuuri keskseks elemendiks on aga organisatsiooni väärtused ja väärtuspõhine juhtimine keskendubki neile. Doktoritöö autor defineerib väärtuspõhist juhtimist kui ”üksteisega seotud juhtimistegevusi, mille eesmärgiks on tagada organisatsioonile oluliste väärtuste omaksvõtt nii organisatsiooni sees kui väljas”. Väärtuspõhise juhtimise kohta on rohkelt üldteoreetilist kirjandust, kuid empiirilisi uuringuid napib. Käesoleva doktoritöö eesmärk oli Eesti organisatsioonide näitel töötada välja ettepanekud väärtuspõhise juhtimise kontseptsiooni edasi arendamiseks ja praktiliseks rakendamiseks. Doktoritöö koosneb ülevaateartikliga varustatud neljast eraldiseisvast uurimusest. Töös leiti, et väärtuspõhist juhtimist mõjutavad nii organisatsioonis olemasolevad praktikad, organisatsiooni sidusgrupid, ressursside piisavus ja nende käsutusõigus töötaja tasandil, organisatsiooni sisemised süsteemid ja organisatsioonikultuur. Samuti mõjutab väärtuspõhist juhtimist see, kuivõrd rakendatakse organisatsioonis väärtuste sõnastamisel teatud printsiipe, mis teevad formuleeritud väärtustest tõhusa juhtimisvahendi. Viimaks mõjutavad ka organisatsiooni liikmete sotsiaaldemograafilised tunnused väärtuste tajumist kui üht olulist protsessi väärtuspõhises juhtimises. Töös tehtavad järeldused aitavad juhtidel tõsta teadlikkust väärtuspõhise juhtimise võimalikest karidest ja aitavad seeläbi kaasa selle edukamale rakendamisele. Kuigi tuginetud on Eesti organisatsioonide andmestikule, usub töö autor, et tulemused on huvipakkuvad ja rakendatavad mistahes organisatsioonis, kus on toetust leidnud idee väärtuspõhise juhtimise kontseptsioonist.et
dc.identifier.isbn978–9949–19–237–3 (trükis)
dc.identifier.isbn978–9949–19–238–0 (PDF)
dc.identifier.issn1406–1309
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10062/14186
dc.language.isoenet
dc.relation.ispartofseriesDissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis;27
dc.subject.otherdissertatsioonidet
dc.subject.otherETDen
dc.subject.otherdissertationen
dc.subject.otherväitekiriet
dc.titleManagement by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implicationset
dc.title.alternativeVäärtuspõhist juhtimist mõjutavate aspektide analüüs ning selle teoreetilised ja praktilised järeldusedet
dc.typeThesiset

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
jaakson_krista.pdf
Size:
783.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
594 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: