Noorte naiste söömishäireid ja ülekaalulisust ennustavad psühholoogilised ning käitumuslikud riskifaktorid

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö eesmärgiks oli tuvastada piiravat ja ülesöövat tüüpi söömishäireid ning ülekaalulisust ennustavaid psühholoogilisi ja käitumuslikke tegureid ning analüüsida ennustajate omavahelisi seoseid. Andmeid koguti aastatel 1998, 2004 ning 2007, kui uuritavad olid 9-10-, 15- ning 18-aastased. Tulemustest selgus, et piiravat tüüpi söömishäiret ennustavad väiksemad antropomeetrilised näitajad, madal kehamassiindeks (KMI), kõrgem neurootilisus, madalam ekstravertsus ning EDI-2 alaskaala mittetõhusus. Ülesöövat tüüpi söömishäiret ennustasid suuremad antropomeetrilised näitajad ning ülekaal, EDI-2 alaskaalad kõhnuseihalus ja bulimia ning kehakaalu reguleerimine. Ülekaalu ennustasid suuremad antropomeetrilised näitajad ning KMI, samuti EDI-2 alaskaalad kehaga rahulolematus ja kõhnuseihalus. 9-10-aastaselt omas dieedi pidamine ülekaalu eest kaitsvat mõju, kuid 18-aastaselt muutus prediktoriks. Struktuurvõrrandite mudelite analüüsist selgus neurootilisuse positiivne seos EDI-2 ja negatiivne seos KMI’ga. Avatusel oli positiivne seos KMI’ga ja negatiivne EDI-2’ga. Sotsiaalsusel esines positiivne seos KMI’ga, meelekindlusel negatiivne seos EDI-2’ga. KMI’l ilmnes positiivne seos EDI-2’ga.

Description

Keywords

Citation