Sissejuhatus suitsidoloogiasse

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

BeSt programmi toetusel loodud e-kursuse eesmärgiks on anda ülevaade suitsiidi olemusest ja suitsidaalse käitumise kujunemise mõjuteguritest. Teadvustada kultuurilise ning ajaloolise tausta mõju suitsidaalsele käitumisele.

Description

Suitsiidiks ehk enesetapuks nimetatakse iseenda elu teadlikku ja vabatahtlikku lõpetamist. Suitsiid on kõige äärmuslikum enesehävituslik käitumine, selle mõju on kaugeleulatuv ning olemus kompleksne. Ühe inimese enesetapp mõjutab otseselt lähedasi, kaudselt kogukonda ja laiemat ühiskonda. Inimeste toimetuleku parendamisele suunatud erialade esindajate jaoks on oluline osata ära tunda suitsidaalset inimest ning hinnata suitsiidiriski sügavust. Käesolev kursus ongi rõhuasetusega suitsidaalsele käitumisele ning suitsiidiriski hindamisele. Suitsidaalse käitumise kujunemise tausta mõistmiseks käsitletakse erinevaid suitsiidi riskitegureid ning ajalugu.

Keywords

suitsiid, suitsiidirisk, suitsiidi demograafilised tegurid, suitsiidi psühholoogilised tegurid, suitsiidisurma lein, suitsiidi ajalugu, BeSt programm

Citation