Üld- ja Eesti ajaloo temaatika käsitlemine 8. ja 9. klassi ajalooõpikutes ning selle vastavus riiklikus õppekavas (2002) sätestatud ajalooõpetuse eesmärkidele

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

ajalugu, üldajalugu, õpikud, õpetamise metoodika, õppekavad, Eesti (riik), magistritööd

Citation