Social and emotional behavior in infants and toddlers with childhood traumatic brain injury

Date

2008-05-22T10:00:17Z

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Lapseea ajutrauma on üks sagedasemaid laste suremuse või edasiste tervisehädade põhjusi. Meie uuringu tulemused kinnitavad, et ajutraumaga lastel esineb juba enne traumat eakaaslastest rohkem sotsiaal-emotsionaalseid probleeme: raskusi valmistab nii enesekontroll kui ka iseseisvus ning traumajärgselt lisandusid ka suhtlemisraskused teiste inimestega. Veel leidsime, et nii enne kui ka peale traumat esines poistel rohkem probleeme enesekontrollis, sõnakuulekuses ja teiste inimestega suhtlemises ning tüdrukutel oli raskuski adaptiivsetes võimetes. Kehvem enesekontroll, iseseisvus ning suhtlemisraskused teiste inimestega poistel ja kehvemad adaptiivsed funktsioonid tüdrukutel võivad olulisel määral mõjutada ajutraumaga poiste ja tüdrukute edasist elu. Väga oluline on soo spetsiifiliste sotsiaalemotsionaalsete probleemide avastamine ning sobiva sekkumisstrateegia rakendamine probleemide varases etapis.

Keywords

Citation