Studying the psychological mechanisms of affective individual differences with EEG correlates

Date

2018-11-07

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Afektiivsed individuaalsed erinevused on võrdlemisi stabiilsed kalduvused kogeda teatud afektiivseid seisundeid. Afektiivsete individuaalsete erinevuste psühholoogiliste mehhanismide kaardistamine võib anda väärtuslikku infot nende seostest vaimse tervisega. Käesolev väitekiri pakub varasemale kirjandusele tuginedes välja teoreetilise mudeli antud mehhanismide mõtestamiseks ja uurimiseks. Konstrukti-Protsessi-Konteksti (KPK) mudeli kohaselt avalduvad psühholoogilised mehhanismid uuritava individuaalse erinevuse konstrukti, seda iseloomustava afektiivse protsessi eripära ning viimase avaldumist mõjutavate kontekstuaalsete tegurite kokkupuutealal. Väitekirja empiirilised tööd rakendavad KPK mudelit erinevate afektiivsete individuaalsete erinevuste mehhanismide uurimiseks elektroentsefalograafia (EEG) abil. Töid ühendab keskendumine mehhanismidele, mis seisnevad lähenemis- ja vältimismotivatsiooni või motivatsioonilise tähelepanu eripärades. Uuringud I ja III täpsustavad antud protsesside hindamise metodoloogilisi aspekte. Uuringu II tulemused osutavad sellele, et kõrge Neurootilisusega (negatiivse afektiivsuse ja psüühikahäirete riskiga seotud isiksuseomadus) inimesi iseloomustab vältimismotivatsiooni kogemine vastusena pilkkontaktiga mudeldatud neutraalsele sotsiaalsele tähelepanule. Uuring IV demonstreerib, kuidas hõivatus kehakaalust ja välimusest (oluline söömishäirete riskitegur) on seotud ülemäärase tähelepanuga enda kehasuuruse muutustele ja puuduliku tähelepanuga kellegi teise kehasuuruse muutustele. Uuring V näitab, et teadvelolekut (arendatav kalduvus käesoleva kogemuse hinnanguvabaks teadvustamiseks, mis on seotud madalama emotsionaalse reaktiivsuse ja parema vaimse tervisega) iseloomustab kiirem negatiivse informatsiooni eelistöötluse vähenemine ehk tõhusam afektiivne adaptatsioon. Väitekirja uuringutest järeldub, et KPK mudeli rakendamine võib aidata tuvastada väga erinevate afektiivsete individuaalsete erinevuste võimalikke psühholoogilisi mehhanisme.
Affective individual differences are relatively stable tendencies to experience certain patterns of affective states. Clarifying the psychological mechanisms of affective individual differences can offer valuable insights into mental health and illness. Building on previous work, the current dissertation proposed the Construct-Process-Context (CPC) framework as a conceptual tool for studying these mechanisms. The CPC framework suggests that affective individual differences involve biases in specific affective processes that arise in specific contexts. The empirical studies of the dissertation applied the CPC framework to electroencephalography (EEG) based investigation of the mechanisms of affective individual differences that involve either approach-avoidance motivation or motivated attention. Studies I and III clarified open methodological questions to inform the design and interpretation of individual difference studies. Study II demonstrated that high levels of Neuroticism, a personality dimension that is characterized by negative affectivity and elevated risk for psychopathology, may be related to the activation of avoidance tendencies in response to another person’s directed attention (i.e., eye contact) during a neutral social encounter. Study IV demonstrated that high preoccupation with body image, which is a risk factor for eating disorders, may involve attentional over-prioritization of own body size and under-prioritization of peer body size. Finally, Study V demonstrated that cultivated mindfulness, a trainable tendency to be aware of and nonjudgmental toward one’s experiences that has been related to reduced affective reactivity and better mental health, is characterized by improved affective adaptation as indicated by initial increase and subsequent decrease in the salience of negative stimuli. It was concluded that the CPC framework may be helpful for clarifying the psychological mechanisms of very different affective individual difference constructs.

Description

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone

Keywords

emotional states, individual differences, psychic processes, electroencephalography

Citation