Mittedementsete Parkinsoni tõvega patsientide kognitiivse profiili hindamine

Date

2013

Authors

Puussaar, Triinu

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimuse eesmärgiks oli täpsustada mittedementsete Parkinsoni tõvega (PT) patsientide kognitiivset profiili, kasutades selleks põhjalikku neuropsühholoogilist testipatareid. Töös osales 16 mittedementset PT patsienti ning 16 vanuse ja haridusetaseme poolest vastavat kontrollisikut. Tulemused ei näidanud ühtegi statistilist olulist gruppidevahelist erinevust hinnatud 10 kognitiivse funktsiooni valdkonnas ning vastavad efekti suurused olid väga väiksed kuni keskmised. Kõikides hinnatud valdkondades olid haridustase ja/või vanus olulisemad ning suurema seletusvõimega kognitiivse soorituse ennustajad kui uurimusgrupp (PT või kontroll). Suurem läbitud haridusaastate arv ja noorem vanus olid seotud parema testisooritusega. Patsiendigruppi kuuluvus ennustas vaid vähesemaid semantilisi teadmisi. Lisaks selgus, et nooremas eas PT haigestunud ja pikema haiguskestvusega patsientidel oli oluliselt madalam sooritus töömälu osas. Uurimus annab jätkuvat kinnitust, et kognitiivsete häirete esinemine mittedementsetel PT patsientidel on väga varieeruv. Samuti juhib töö tähelepanu vajadusele põhjalikumalt uurida mittedementsete PT patsientide kognitiivsete võimete seoseid erinevate demograafiliste ja haiguskarakteristikutega.

Description

Keywords

Citation