Krooniliste astmahaigete pikatoimeliste ravimiandmete imputeerimine

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Imputeerimine on statistiline meetod puuduolevate väärtuste asendamiseks andmestikus. Puuduolevate andmete tõttu võib analüüs ning terve uuring olla vigane ja mitte peegeldada üldkogumit. Selleks, et tulevased analüüsid ning mudelid, mis aitavad arstidel patsiente paremini ravida, oleksid täpsemad, on vajalik, et puuduvad andmed asendatakse võimalikult tõepäraselt. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida võimalikke imputeerimise meetodeid Eesti astma- ning kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide andmetel ning viia läbi nende võrdlus. Töö teoreetilises osas kirjeldatakse astma ravimeetodeid ja imputeerimismeetodite ning analüüsimeetodite teoreetilist tausta. Lõpus tehakse rakendatud imputeerimismeetodite analüüs ning antakse autori hinnang meetodite rakendatavusele.

Description

Keywords

Imputeerimine, hot deck, kNN, otsustusmets

Citation